Kontrola plagiátorství online - Plagiarism checker!

Obsah []
Skvělý obsah generuje organickou návštěvnost a je jednou ze základních opor konvertabilního fungujícího webu. O to více zamrzí, když vám jej někdo přebere a použije na vlastním webu. Braňte se plagiátorství a nechte Marketing Miner za vás kontrolovat, zda někdo nepřebírá váš obsah. Braňte se!
Krok 1

Vložení URL, jejichž obsah chce uživatel kontrolovat

Nejprve je potřeba specifikovat konkrétní URL, jejichž obsah chce uživatel kontrolovat a v případě shody části obsahu s jiným webem, získat přehled o tom, kdo jej kopíruje. Uživatel k tomu může použít buď sitemap nebo importovat výpis kontrolovaných URL.

K vložení dat použije sekci URL Minerů, kam importuje dataset URL jednou z metod importu.

Ukázka vložení URL skrze clipboard v sekci URL Minerů

Report je dobré si pojmenovat kliknutím do pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Ukázka uložení datasetu

Stiskem tohoto tlačítka se poté uživatel dostává na výběr minerů.


Krok 2

Volba mineru

Na výběru minerů uživatel zaškrtne Plagiarism Checker, což je miner, který stáhne obsah URL a zjistí, zda v databázi nemá jiný dokument, který by se shodoval ve výraznější části obsahu.

Výběr Plagiarism Checkeru Krok 3

Tvorba pravidelného reportu

V případě, že chce uživatel dostávat report v pravidelné periodě do emailu, klikne na tlačítko Zpracovávat pravidelně a zvolí frekvenci opakování. Po uplynutí zvolené doby se uživateli report automaticky opět zpracuje a pošle do emailu.

Zpracování pravidelného reportu

Ukázka výstupu

Popis sloupců

List: Plagiarism Checker
Input DataVstupní URL, ke které se hledaly weby s duplicitním obsahem
Plagiarism URLURL, která obsahuje duplicitní část
Duplicate contentOdkaz na srovnávač obsahu URL na straně Marketing Miner, který ukáže duplicitní části obsahu
Krok 4

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.