Jak získávat hromadně data z Adwords Keyword Suggestion Tool

Obsah []

Už jste zkoušeli získávat data z Adwords Keyword Planner nástroje? Největším problémem je u něj zpracovávání větších objemů. Maximálně na výstup uživateli navrátí 800 dotazů. Ale co když chce uživatel tento objem pro větší množství dotazů?

Právě kvůli tomu je zde Adwords Suggest miner. Ten funguje tak, že vezme každý dotaz, který uživatel vloží na vstup, stáhne pro něj návrh z AdWords a na výstup vrátí uživateli všechny výstupy. Uživatel tak nemusí po jednom procházet Adwords a získávat data. Jak na to?

Krok 1

Výběr vstupních dotazů

Nejprve vyberte slova, pro která chcete návrhy z Adwords získávat a vložte je na vstup sekce Keyword minerů. Ujistěte se, že ve výstupech nemáte žádné duplicitní fráze. Většinou na vstup stačí pár desítek dotazů, jelikož ke každému z nich dostanete až 800 dotazů na výstupu.

Vložení vstupních dotazů, které chce uživatel získávat z Adwords

Po vložení dotazů zvolte vedle tlačítka Vybrat minery jazyk, pro jaký chcete návrhy z Adwords získávat a stiskněte tlačítko Vybrat minery.

Krok 2

Volba mineru

V druhém kroku zvolte miner Adwords Suggesst, který získává data z jeho návrhů a stiskněte tlačítko Získat data.

Krok 3

Zpracování a analýza dat

Miner bude postupně zpracovávat dotazy do Adwords a po dokončení uživatele přesměruje do sekce reportingu. Výstup pro dotazy "seo, marketing" vypadá například následovně:

Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

KeywordNašeptaný dotaz z nástroje Adwords Keyword Tool.
CpcOdhadovaná cena za proklik inzerátů AdWords u dané fráze.
CompetitionKonkurenčnost dotazu dle nástroje Adwords. Více o tom, co je konkurenčnost zde.
SearchVolumeObjem průměrné měsíční hledanosti fráze ve vyhledávači Google. Tento údaj se počítá jako průměr za posledních 12 měsíců.
SourcePro některé trhy používáme i více zdrojů (například pro Českou republiku nástroj Sklik). Tento sloupec proto ukazuje, z jakého zdroje byl dotaz našeptán.
[Rok]-[Měsíc]Objem hledanosti dotazu za daný měsíc (kvůli možnosti určování trendovosti)

Jak využít získaná data v praxi

Jedním ze způsobů, jak získané návrhy využít je rozšíření dotazů, které vstupují do analýzy klíčových frází. Sekundárními use-case mohou být:

  • Průzkum souvisejících dotazů se specifickým téma
  • Ověření hledanosti podobných dotazů k určitému dotazu
  • Průzkum pro PPC

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.