Začátky Zpět do návodů

Jak importovat data ke zpracování

Obsah []
Import dat ke zpracování je prvním krokem každého postupu. V tomto kroku uživatel vkládá na vstup soubor dotazů, které má poté Marketing Miner zpracovat.

Typy vstupů se liší podle dat, která chce uživatel získat:

Frázeseo, eshop...
Doményexample.tld
URLhttp://www.example.tld/new.php
Názvy produktůAsus Zenbook UX303LA-RO593T

Typ vstupu zvolíte v sekci Vytvořit report.

Výběr typu vstupních dat pro nový report

Možnosti vkládání vstupních dotazů

Schránka

Skrze schránku můžete vkládat dotazy vložením zkopírovaných dat nebo jednoduše vložit několik dotazů ručně. Jako oddělovač dotazů se v tomto případě počítá odřádkování.

Tato možnost je dostupná pro Fráze, Domény, URL a Produkty.

Schránka

Nahrát z URL

Specifický typ vstupu, který umožňuje nahrát URL ze sitemapy nebo XML feedu (například RSS). Vkládat můžete odkazy na klasické sitemapy s příponou .xml nebo jejich gzip verze. Kliknutím na tlačítko Upload si Marketing Miner stáhne obsah všech atributů <loc> z daného souboru a vloží je na vstup.

Tato možnost je dostupná pouze pro URL.

Nahrát z URL

Nahrát soubory

Import očekává na vstupu soubor typu CSV, TXT, XLSX, ODS nebo XML. Soubor musí být v kódování UTF-8 nebo UTF-16. Marketing Miner si z nahraného souboru vezme pouze první sloupec. V případě XSLX souboru jde o první sloupec prvního listu.

Tato možnost je dostupná pro Fráze, Domény, URL a Produkty.

Vložení souboru

URL feedu

Specifický typ vstupu, který umožňuje nahrát data z produktového XML feedu. Po vložení URL feedu si Marketing Miner stáhne veškeré názvy produktů a vloží je na vstup.

Tato možnost je dostupná pouze pro Produkty.

URL feedu

Externí nástroje

Marketing Miner můžete propojit s Google Analytics, Google Search Console a Google Sheets. Propojení vám ušetří čas se stahováním a opětovným nahráváním dat.

Tato možnost je dostupná pro Fráze, Domény a URL.

Externí nástroje

Uložené datasety

Vkládané datasety si můžete uložit k pozdějšímu použití. To provedete specifikováním názvu datasetu a zaškrtnutím tlačítka Uložit dataset v sekci vkládání dat. Po dokončení prvního reportu bude uložený dataset dostupný k opětovnému použití. Uložené datasety se vždy vztahují ke konkrétní sekci podle typu dotazů.

Tato možnost je dostupná pro Fráze, Domény a Produkty.

Uložené datasety

Databáze URL

Specifický typ vstupu, který umožňuje využít naši databázi URL. Po vložení domény a kliknutí na tlačítko zjistíte, kolik unikátních URL pro danou doménu známe. Dataset URL si můžete stáhnout ve formátu CSV nebo rovnou pokračovat k dalšímu kroku.

Tato možnost je dostupná pouze pro URL.

Databáze URL

Další postup

Dříve, než se přesunete k dalšímu kroku, doporučujeme provést pár drobných úkonů.

Pojmenování reportu a uložení datasetu

Všechny reporty si můžete pojmenovat, abyste se v nich lépe orientovali. Dobrý název reportu je takový, ze kterého i po delším čase poznáte, co jste zpracovávali a za jakým účelem. Nevadí, pokud jste náhodou na název reportu zapomněli. V sekci Reporty, naleznete přehled všeho, co jste poslali ke zpracování. A máte tu i možnost všechny reporty zpětně přejmenovat.

Po pojmenování reportu se odemkne možnost uložit dataset. Vstupní dotazy budete mít bezpečně uložené u nás a usnadní vám to opětovné zpracování stejného datasetu pomocí výše popsané funkce Uložené datasety.

Pojmenování reportu a uložení datasetu

Výběr lokality

V případě, že chcete získat data pro konkrétní lokalitu, zvolte si správnou zemi.

Výběr země

Navýšení limitů a boost

Tlačítko Boost slouží k dvojnásobnému navýšení limitu řádků pro vstupní data. Slouží pro případy, kdy potřebujete naráz zpracovat větší množství dat než obvykle. Boost je možné aktivovat pouze 1x za měsíc a výhradně na jednorázové reporty.

Pokud na limity řádků na vstupu narážíte pravidelně a brzdí to vaši práci, doporučujeme zvážit přechod na některý z vyšších tarifů Marketing Mineru. Přehled všech tarifů naleznete na stránce ceníku. V případě, že byste vyšší tarif nevyužili, zkuste si přečíst článek Jak rozdělit velký dataset na menší.

Navýšení limitů a boost

Další krok

Poslední co zbývá, je kliknout na tlačítko Další krok, které vás přesune k výběru konkrétních minerů pro vaše vstupní dotazy. Popis a nastavení všech minerů naleznete v sekci Tutoriály.

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.