Inspirace a získání nových hledaných dotazů ve vyhledávačích

Obsah []
Našeptávače jsou jedním ze základních stavebních kamenů analýzy klíčových frází. Pomáhají uživateli odhalit, jaké dotazy budou našeptány při vložení specifického vstupu a rozšiřovat tak přehled o hledaných dotazech. Marketing Miner pomáhá uživatelům získávat z mnoha zdrojů (vyhledávače, srovnávače,...) data, která by tyto nástroje našeptali.
Krok 1

Vložení slov, ke kterým chce uživatel získat našeptané fráze

Pro získání přehledu o tom, co by našeptali služby jako jsou vyhledávače, srovnávače apod. za fráze k specifickému vstupu, je potřeba nejprve dané fráze do nástroje importovat. K tomu uživatel použije sekci Keyword Minerů, kam importuje dataset frází jednou z metod importu.

Vložení klíčových slov

Report je dobré si pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Pojmenování reportu

Poté uživatel vybere zemi, pro kterou chce data získávat kliknutím na vlajku vedle tlačítka Vybrat Minery a stiskem tohoto tlačítka se dostává na výběr minerů


Krok 2

Výběr mineru a získání dat

Ve výběru minerů uživatel zvolí Suggest, který získává k vloženým dotazům data z našeptávačů různých služeb. Výběr služeb je vymezen dle specifikovaného státu, ke kterému chce uživatel data získávat, tudíž pro CZ trh uvidí jiné zdroje z našeptávačů než při volbě US trhu.

Výběr Suggest Mineru

Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Ukázka výstupu

Popis sloupců

KeywordFráze, ke které byly staženy návrh z našeptávače
SourceZdroj, ze kterého byly data staženy
SuggestNašeptané fráze
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.