Hromadný audit rychlosti načítání a použitelnosti stránek

Obsah []
Rychlost načítání stránek se postupně stává jedním ze základních stavebních kamenů použitelného webu. Uživatelé se stávají náročnější a web již dlouho dobu směřuje od komplexity k rychlost a jednoduchosti. Nejen proto je dobré kontrolovat rychlost načtení svého webu, optimalizovat ji a identifikovat slabá místa. Marketing Miner představuje řešení pro hromadnou kontrolu nad více URL webu najednou a díky tomu i snadnější a rychlejší identifikaci slabých míst z hlediska rychlost načítání.
Krok 1

K vložení dat uživatel použije sekci URL Minerů, kam importuje dataset URL jednou z metod importu. V případě auditu rychlost načítání půjde buď o vložení sitemap nebo několika příkladových URL.

Ukázka vložení URL skrze clipboard v sekci URL Minerů

Report je dobré si pojmenovat kliknutím do pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Ukázka uložení datasetu

Stiskem tlačítka Vybrat Minery se poté uživatel dostává na výběr minerů.


Krok 2

Volba mineru a zpracování auditu

Po přechodu na výběr minerů uživatel zvolí PageSpeed miner a zaškrtne jaká data má pro něj miner získávat:

  • PageSpeed (Zkoumá data o rychlosti načtení stránek, době odezvy serveru, velikost zdrojů a mnohé další)
  • PageSpeed Issues (Identifikuje slabá místa a navrhne, jaké problémy by bylo dobré řešit)
  • Mobile Friendly (Testování, zda je stránka optimalizována pro mobilní zařízení)
  • Usability (Identifikuje slabá místa v oblasti použitelnosti webu)
Výber Pagespeed mineru

Ukázka výstupu

Výstupem je list, obsahující následující sloupce:

Popis sloupců

Checkbox: PageSpeed
Keyword/URLTestovaná URL
Load TimeDoba načtení stránky v ms
DOM Content LoadedDoba načtení DOM v ms
Server Response Time Doba odezvy serveru v ms
RequestsPočet požadavků, odeslaných při načtení stránky
Redirected RequestsPočet požadavků, které byly přesměrovány (zbytečné zdržení)
Error RequestsPočet požadavků, které vedli ne neexistující zdroje
Requested DomainsPočet různých domén, na které šli požadavky
Image SizeCelková velikost obrázků při načtení stránky
Javascript SizeCelková velikost JS zdrojů při načtení stránky
CSS SizeCelková velikost CSS zdrojů při načtení stránky
HTML SizeVelikost HTML v případě, že je uvedena v Content-length
Other SizeCelková velikost ostatních načítaných zdrojů (videa,...)
First Biggest RequestPrvní největší zdroj při načtení stránky
Second Biggest RequestDruhý největší zdroj při načtení stránky
Third Biggest RequestTřetí největší zdroj při načtení stránky
Checkbox: Mobile Friendly
Mobile_friendlyIdentifikace, zda je URL dobře použitelná i v mobilních zařízeních
Checkbox: PageSpeed Issues
ScorePageSpeed Score podle PageSpeed Insights
AvoidLandingPageRedirectsNa stránce existují zbytečná přesměrování. Více informací
EnableGzipCompressionWeb používá Gzip kompresi. Více informací
LeverageBrowserCachingWeb korektně používá cachování zdrojů. Více informací
MainResourceServerResponseTimeOdezva serveru je dostatečně rychlá. Více infromací
MinifyCssURL používáné minifikované CSS zdroje. Více informací
MinifyHTMLURL používá minifikované HTML. Více informací
MinifyJavaScriptURL používá minifikované JS zdroje. Více informací
MinimizeRenderBlockingResourcesURL efektivně načítá zdroje tak, aby uživatel viděl co nejdříve obsah. Více informací
OptimizeImagesURL používá optimalizované obrázky. Více informací
PrioritizeVisibleContentDetekuje, zda k načtení obsahu nad přehybem není potřeba větších zdrojů a nedochází tak ke zpomalení jeho načtení. Více informací
Checkbox: Usability
AvoidPluginsDetekce načítání pluginů na webu, kterým je většinou lepší se vyhnout (Flash, Silverlight,...). Více informací
ConfigureViewportDetekce, zda je správně nakonfigurován viewport pro různá zařízení. Více informací
SizeContentToViewportDetekce, zda je obsah na různých zařízeních stále dosažitelný bez horizontálního scrollování. Více informací
SizeTapTargetsAppropriatelyAudit použitelnost prvků dle jejich velikosti na různých zařízeních. Více informací
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.