Co je SEO

Obsah []

SEO je sada metod a postupů, které mají za úkol přivést návštěvníky z vyhledávačů na optimalizované webové stránky. SEO je zkratkou “Search Engine Optimization” překládanou jako “optimalizace pro vyhledávače. Metody, používané v SEO, se rozdělují na:

Metody

Předimplementační analýzy

Jedná se především o analýzu klíčových slov, analýzu konkurence, analýzu trhu, analýzu cílové skupiny - vytvoření person. Tyto podklady slouží především pro on-page a off-page optimalizaci.

On-page metody

Jde o umístění klíčových slov na stránce, vyplnění a optimalizace metagů jak pro zapojení klíčových slov, tak pro vyšší CTR či zapojení tzv. Rich snippets do zdrojového kódu a interní prolinkování. Do on-page optimalizace patří i volba URL adres. Jde o rychlost načítání webu, což může být způsobeno i třeba málo výkonným serverem, přeháněním to s Javascriptem, výkonově neoptimalizovaný zdrojový kódy.

Off-page metody

Jde o odkazy vedoucí na optimalizovanou webovou stránku. Dále jde o rámy, videa, obrázky a podcasty, které jsou na jiné webové stránce, ale fyzicky jsou uloženy na optimalizované webové stránce. Do off-page optimalizace lze započítat i jen zmínky o optimalizované stránce či její firmě na internetu.

Metody, spojené s roboty

Jde o nastavení a vytvoření souborů ovlivňujících chování robotů na webu. Typicky jde o robots.txt, sitemap, některé funkcionality htaccess a kanonizace.

Odpověď na otázku co je seo - najde ji Google?

Postupy

V případě postupů jde již o konkrétní kroky, jak se naložit s analýzou, jak přesně analýzy tvořit, jaké vyvozovat závěry a nastavení procesů. Postupy má každý SEO specialista trochu jiné a nedá se taxativně říci, které jsou nejlepší. Určité postupy je potřeba upravovat i v závislosti na vlastnostech optimalizované URL.

Některé postupy:
Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.