Analýza SERP (výsledků vyhledávání) Google

Obsah []

Výsledky vyhledávání Google už dlouho nejsou jen prvních 10ti pozicích. K výstupům se postupně přidává více a více rozšíření, jako Adwords, answer boxy (odpovědi přímo do výsledků vyhledávání) a mnohé dlaší. Často už tak nestačí být prostě na první pozici, když se před vámi nachází pozice nultá s odpovědí na uživatelský dotaz nebo výpis lokálních firem.

SERP analyzer vám pomůže určit, na jaké dotazy se ve výsledcích vyhledávání vyskytují jaká rozšíření a kdo se umisťuje v prvních 10ti pozicích organických výsledků vyhledávání.

Krok 1

Výběr vstupních dotazů

Nejprve je třeba určit a vybrat dotazy, ke kterým budete chtít data získávat. Po jejich výběru je vlože na vstup Keyword minerů.

Vložení vstupních dotazů

Po vložení dotazů zvolte vedle tlačítka Vybrat minery jazyk, pro jaký chcete data získávat a stiskněte tlačítko Vybrat minery.

Krok 2

Volba mineru

V druhém kroku zvolte miner SERP Analyzer, který získává data ze SERP Google a stiskněte Získat data.

Krok 3

Zpracování a analýza dat

Při zpracování vezme miner všechny dotazy, které mu uživatel vložil na vstup a postupně k nim získává data z Google. Na výstup pak uživateli vrací tabulku výstupu, podobnou níže uvedené:

Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

AdWords TopPočet reklam AdWords v horní části výsledků vyhledávání.
#0 FeatureRozšíření, nalezená v horní části výsledků vyhledávání. Seznam rozšíření naleznete zde.
#01-10 URLURL daného výsledku vyhledávání (1. - 10. pozice).
#01-10 TitleTitulek daného výsledku vyhledávání.
#01-10 DescriptionPopis daného výsledku vyhledávání.
#01-10 FeaturesRozšíření, které se netýká celého SERP, ale pouze konkrétního výsledku vyhledávání (hvězdičky,...).
AdWords BottomPočet reklam AdWords ve spodní části výsledků vyhledávání.

Výstupy lze použít jak pro jednoduchou analýzu struktury SERP (v této podobě jsou výstupy dostupné i v mineru SERP Position) a zároveň pro průzkumy dotazů v rámci analýzy klíčových slov. Díky výstupům totiž můžete odhadovat i potenciál jednotlivých dotazů nebo cílit na konkrétní rozšíření Google.

Seznam rozšíření SERP Google naleznete zde.

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.