Analýza PPC konkurence ve výsledcích vyhledávání

Obsah []
Inspirace od konkurence v PPC může být skvělým podkladem při tvorbě vlastních kampaní. Ale kdo je největší konkurent z hlediska placených výsledků vyhledávání? Jaké používá inzeráty, které mu fungují a proč? Marketing Miner za pomocí SERP Ads Mineru uživateli poskytuje na výstupu právě data o inzerentech a inzerátech v placených výsledcích vyhledávání, která může uživatel použít k zodpovězení těchto otázek a posunout tak vlastní kampaně.
Krok 1

Vložení frází, ke kterým chce uživatel získat data o reklamě ve vyhledávání

K získání dat o reklamách ve výsledcích vyhledávání je nejprve potřeba specifikovat dotazy, ze kterých má miner data o reklamách získávat. K tomu uživatel použije sekci Keyword Minerů, kam importuje dataset frází jednou z metod importu.

Vložení klíčových slov

Report je dobré si pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Pojmenování reportu

Poté uživatel vybere zemi, pro kterou chce data získávat kliknutím na vlajku vedle tlačítka Vybrat Minery a stiskem tohoto tlačítka se dostává na výběr minerů


Krok 2

Výběr SERP Ads mineru a získání dat

V sekci výběru minerů uživatel vybere SERP Ads Miner, který projde jednotlivé fráze a získá z vyhledávačů data o reklamách, zobrazovaných o daných dotazů.

Ukázka výběru SERP Ads mineru

Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Ukázka výstupu

Na výstupu získává uživatel dva listy a to AdWords Ads a Sklik Ads podle toho v jakém zdroji byly reklamy nalezeny.

List: AdWords Ads

List: Sklik Ads

Popis sloupců

Oba listy mají shodné sloupce:

PhraseFráze, ke které se získávala data o inzerentech
TitleTitulek reklamy
DescriptionPopis reklamy
PositionPozice reklamy (Header, Sidebar, Footer)
RankPozice reklamy (z hlediska řazení od 1. pozice)
Visible URLViditelná URL reklamy pro uživatele
URLReálná URL, na kterou se uživatel po prokliku na reklamu dostává
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.